Jantje Beton Collecte

Jantje Beton Collecte, geef gul voor het jeugd- en jongerenwerkEvenals voorgaande jaren gaat Jeugdsoos Wesepe weer meedoen aan de Jantje Beton Collecte, die gehouden wordt in de week van 2 t/m 7 maart 2009.

De opbrengst komt geheel ten goede aan het jeugd- en jongerenwerk binnen Nederland en 50% van de opbrengst is bestemd voor de Jeugdsoos Wesepe. Jaarlijks komen enkele miljoenen direct ten goede aan allerlei plaatselijke en landelijke jeugd- en jongerenwerken.

Kortom: de collecte Jantje Beton is een actie om anderen te helpen en zelf geholpen te worden! Geef ze ‘leef- en speelruimte’ is het motto waar alles om draait. De collectanten vinden het allerminst plezierig om langs de deuren te bedelen, maar het is bittere noodzaak, te meer daar de subsidies steeds weer onder druk staan. Laat zien dat Jantje Beton, dat is de jeugd, u ter harte gaat en geef tijdens deze collecte, 2 t/m 7 maart 2009!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.