Geschiedenis

Hoe het ooit begon……..

Begin jaren 80 van de vorige eeuw vonden enkele verenigingen, te weten LABOR, de PJGO (het huidige Jong Wesepe), de Plattelandsvrouwen (de huidige Vrouwen van Nu) en de Diaconie Nederlands Hervormde Kerk, dat er in Wesepe onvoldoende vertier was voor de jeugd beneden de 16 jaar. Zij hebben daarop de handen ineen geslagen en op 13 juni 1985 is de “Stichting Jeugdsoos Wesepe” opgericht.

Het formele doel van de stichting is: “het bedrijven van sociaal-cultureel werk voor jongeren door het organiseren van activiteiten en het bieden van recreatiemogelijkheden”.

Tot de doelgroep van de jeugdsoos behoren alle jongeren uit Wesepe en omgeving vanaf groep 8 tot en met 15 jaar. Het programma loopt vanaf september tot en met juni en bevat allerlei uiteenlopende activiteiten. In de loop jaren is de aard van activiteiten wel veranderd, maar de opzet van de soos is hetzelfde gebleven. Elke twee weken wordt er iets georganiseerd, variërend van soosavonden ( gezellig samen zijn, sporten en muziek draaien in De Nieuwe Coers ) tot een bezoek aan het zwembad, de klimhal of de bowlingbaan. De avonden worden gemiddeld door zo’n 25 jongeren bezocht.

De gehele jeugdsoos drijft op vrijwilligers. Het bestuur wordt gevormd door drie personen en er is een leiding die momenteel bestaat uit tien personen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie van alle activiteiten. Waar nodig worden ouders ingeschakeld voor ondersteuning.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.